Om metoderna

 

Programmets nyckelpunkter

 

  1. Genom övningarna lär du dig att belasta skelettet på ett effektivt sätt så att benvävnaden ges de bästa förutsättningar för att förbli så stark och elastisk att den tål det normala livets påfrestningar.

 

  1. Samtliga övningar utförs i positioner som känns trygga och stadiga och som skyddar de känsliga lederna i nacke, ländrygg, höfter och knän från att sned- eller överbelastas.

 

  1. När du utför övningar regelbundet kommer du att känna att du rör dig lättare och du kommer också att kunna tänka mera lugnt och klart.

 

  1. Genom att utföra övningarna ökar du tilltron till sig själv och till din kropp och därigenom stärker du din självkänsla.

 

Feldenkraismetoden®

 

Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984), utvecklade sin metod i mitten på 1900-talet. Han verkade i skärningen mellan fysik, ingenjörsteknik, judo och sitt intresse för människans utveckling. Han hämtade idéer och inspiration från så skilda vetenskaper som systemteori med cybernetik, neurofysiologi och antropologi. Dr. Feldenkrais nyskapande tanke var att visa hur kroppen genom rörelse kan påverka olika mentala förlopp.

 

Feldenkraismetoden är en pedagogisk process som innebär att lära med kroppen. Syftet är att vägleda individen till att, oavsett ålder eller nuvarande fysisk förmåga, frigöra den medfödda rörelseförmågan genom ”sensomotoriskt lärande”. ”Senso” betyder sinnen och ”motoriskt” syftar på kroppsrörelserna. Målet är att individen, i varje handling, endast ska använda den mängd energi som krävs. Det sensomotoriska lärandets största värde ligger i att individen ökar tilltron till sig själv och till sin kropp och att han/hon därigenom stärker sin självkänsla. Resultatet av lärandet blir synligt i individens kroppshållning, i hennes röst, och i rytmen i det hon företar sig. Den svenska föreningen för auktoriserade Feldenkraispedagoger nås via www.feldenkraismetoden.org

 

Bones for Life®

 

Bones for Life (BFL) är ett koncept som skapats av Dr. Ruthy Alon som var en av de första eleverna hos Dr. Moshe Feldenkrais. För många år sedan blev Ruthy inspirerad av hur kvinnor i Västafrika kan bära tunga laster på huvudet samtidigt som de uppvisar en effektiv och smidig gång. Genom att analysera deras gångmönster medan de bar tunga laster och kombinera insikten med sin omfattande kunskap om människans rörelsemönster, har Ruthy Alon skapat ett program som inriktar sig mot att främja en hälsosam benstomme. Bones for Life® omfattar funktionella övningar, som utförs i positioner som känns trygga och stadiga och som skyddar lederna i nacke, ländrygg, höfter och knän från att sned- eller överbelastas. Programmet är anpassat för träning i grupp att utföras i stående och sittande men även i liggande med fötterna mot en vägg. Syftet är att individerna själva ska lära sig känna (kinestetiskt) vad som är ett ändamålsenligt rörelsemönster d.v.s. att upptäcka att när de låter kraften gå igenom skelettet minskar smärta och obehag och det känns lättare att röra sig.

 

Läs om hur Unnie blev hjälpt av Bones for Life®

 

För att prova på Bones for Life® lyssna på en 15 minuters vägledning där Christina Schön-Ohlsson vägleder dig till att sitta mera naturligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se även figuren nedan ”God cirkel”!

 

 

 

Lär av ett träd att vila i ditt skelett. Stå rak och sträck dig stolt upp mot ljuset! Var ofta i kontakt med dina rötter och låt din tyngd sjunka djupt ner i jorden! Drick mycket vatten och hämta näring från det goda i livet. Njut av vinden, den friska luften och av solens ljus! Var nöjd med din naturliga skönhet! Gå ut på dina grenar och gläds åt utsikten! Sprid ditt inre ljus i din omgivning!

 

Neurobiologiska rön bekräftar erfarenhetsbaserad kunskap

 

Idag har man inte bara allt fler kliniska belägg för att man genom kropps- och rörelsemedvetande mobiliserar vittomfattande hälsofrämjande krafter inom individen, utan också en neurobiologisk förståelse för hur detta går till. Under de senaste två årtiondena har det skett en explosionsartad ökning av forskningsresultat som bekräftar att en individs motoriska förmågor avgörs av hur väl samspelet mellan kroppen och hjärnan fungerar. Den kroppsliga självbilden är dynamisk och plastisk och den omformas och uppdateras oavbrutet, i såväl positiv som negativ riktning. Man har tydliga belägg för att patienter med belastnings- och stress relaterade symptom som smärta, dålig balans, oro och ångest ofta har störningar i kroppens representation i hjärnan. De nyvunna neurobiologiska kunskaperna förklarar varför en individ med en tydlig kroppslig självbild inte bara har välfungerande motorik utan även god tilltro till sin förmåga att påverka sin egen situation. Individens handlingsförmåga och därmed hälsa förväntas öka i takt med att individen kan uppfatta sig själv och kroppens signaler som begripliga, hanterbara och meningsfulla.

 

Referenser:

  • Blakeslee, S. and M. Blakeslee (2008). The body has a mind of its own : new discoveries about how the mind-body connection helps us master the world. Random House.
  • Brodal, P. (2010) Nevrobiologi og läringsorientert fysioterapi. I Fadnes, B, Leira, K, Brodal P Lärningsnökkelen, om samspillet mellom bevegelser, balanse og läring, sid 25- 41. Oslo, Univesitesforlaget
  • Damasio, A. R. (2010). Du och din hjärna Så skapar hjärnan ditt medvetande Optimal Förlag
  • Feldenkrais, M., Ed. (1999). Medvetenhet genom rörelse Övningar för personlig utveckling. Lund, Booklund.
  • Ferrucci P. (2000) Bli den du är: Om psykosyntes - en metod för själslig utveckling. Liber
  • Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses : healing ourselves and the world through mindfulness. New York, Hyperion.

Copyright © All Rights Reserved