CV, Publikationer och skrifter

Kort CV för Christina Schön-Ohlsson

 

Företag: Kropp och rörelse ad modum Feldenkrais®

e-post: christina[snabel-a]kropp-och-rorelse.se

www: www.kropp-och-rorelse.se

 

Högskoleexamen:

 

 • 2010 - Medicine doktorsexamen, Göteborgs universitet
 • 1995 - Magisterexamen i Sjukgymnastik, Vårdhögskolan i Göteborg
 • 1990 - Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Vårdhögskolan i Göteborg
 • 1980 - Vårdlärarexamen, Göteborgs Universitet
 • 1968 - Sjukgymnastexamen, Sydsvenska sjukgymnastinstitutet, Lund

 

Övrig utbildning:

 

 • 2014-2016 - Utbildning till Embodied Life™ Teacher
 • 2010-2013 - Utbildning till Bones for Life® Trainer, Bern, Schweiz
 • 2001-2004 - Utbildning till Mentor i Feldenkraispedagogik®, Santa Cruz, USA
 • 1992-1995 - Utbildning till Psykosyntescoach vid Svenska Psykosyntesinstitutet, Göteborg
 • 1987-1992 - Utbildning till Feldenkraispedagog®, Malmö

 

Anställning:

 

 • 2010-2013 - Universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin,
 • 1980-2010 - Universitetsadjunkt vid Sahlgrenska Akademin,
 • 1968-1980 - Leg sjukgymnast på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

 

Projekt:

 

 • 1991-1991 - Projektanställd för att undervisa personal med belastningsrelaterade besvär, Försäkringskassans lokalkontor
 • 1994-1995 - Projektanställd för att genomföra och utvärdera projektet "Rörelseskolan - medveten genom rörelse" vid Vårdhögskolan i Göteborg
 • 2006 - 2007 - Timanställd som Feldenkraispedagog av Inst. för stressmedicin (ISM), Göteborg

 

Övrigt:

 

 • 1986 - Vinnare av Leg Sjukgymnasters Riksförbunds uppsatstävlan på temat - ”Towards 2000” för att vara inledningstalare vid Världskongressen WCPT i Sydney, Australien
 • 1982-1983 - Sverige-Amerika stipendiat läsåret 1982-1983 för studier i biomekanik och motorisk kontroll vid University of California, Davis; USA

 

Publikationer:

 

 • Schön-Ohlsson, C. (2013) Att lära med kroppen och frigöra sin förmåga. Näringsmedicinsk tidskrift, (5) s 7-9.
 • Schön-Ohlsson, C. (2012) Sensomotoriskt lärande i Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levi-Berg A (red) Att förstå kroppens budskap – sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur.
 • Schön-Ohlsson, C. (2012) Att inge lust till rörelse och hälsa i Hertting A, Kristenson M (red) Hälsofrämjande möten Från barnhälsovård till palliativ vård. Lund, Studentlitteratur.
 • Missaghi-Wedefalk M, Schön-Ohlsson C et al. (2012) Further methodological development of the Test Instrument for Profile of Physical Ability (TIPPA). Advances in Physiotherapy 14: 97-106.
 • Schön-Ohlsson, C. (2010) Back to Oneself – sensory Motor Learning – applied in patients with nonspecificchronic low back pain. Doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet; Tillgänglig i fulltext från: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21478
 • Lindegård Andersson A, Schön-Ohlsson C et al. (2008) Upplevelser av behandling med sensomotorisk träning hos patienter med utmattningssyndrom. Institutet för stressmedicin; ISM häfte nr 2.
 • Schön-Ohlsson, C, Willen J, Johnels B. (2005). "Sensory motor learning in patients with chronic low back pain: a prospective pilot study using optoelectronic movement analysis." Spine, vol. 30, ss E509-516.
 • Schön-Ohlsson, C, Willen J & Johnels B. (2006). "Optoelectronic movement analysis to measure motor performance in patients with chronic low back pain: test of reliability." Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 38(6), ss. 360-367.
 • Schön-Ohlsson, C. (1994) Yrkesparadigm i sjukgymnastik; stabilt och i ständig förändring. Sjukgymnasten. Vetenskapligt supplement (2)4-11
 • Schön-Ohlsson, C. (1986) Framtiden – sjukgymnastikens möjlighet. Vinnande bidrag i LSR’s uppsatstävlan ”Towards 2000”. Sjukgymnasten 8 sid14- 16.

 

 

Copyright © All Rights Reserved